Mafýk - Vyučuje matematiku a fyziku

Co umím?

Webový portál www.mafyk.cz umožňuje našim žákům především kvalitní přípravu žáků na výuku. Celý webový portál se skládá z několika částí, které bychom Vám rádi představili.

Titulní stránka žákovské sekce portálu Mafýk. (Klikněte pro zvětšení)
 

Rozdělení učiva do přehledných celků

Učivo je v rámci jednotlivých předmětů přehledně členěno do kapitol. Toto členění přesně odpovídá rozdělení učební látky ve výuce a umožňuje žákům snadno nalézt to učivo, které právě ve škole probírají. Jednotlivé kapitoly obsahují řešené příklady, stránky elektronické učebnice i další opory studia, jako například fyzikální animace, tabulky, schémata a podobně.

Ukázky vzhledu konkrétních kapitol z učiva matematiky a fyziky. (klikněte pro zvětšení)
 

Testy

Žáci mají možnost si své znalosti otestovat v testech a pracovních listech. Testy jsou zařazeny k jednotlivým kapitolám a svou obtížností a obsahem odpovídají písemným pracím a testům, které žáci píší ve vyučovacích hodinách. Jsou tedy výbornou domácí přípravou do výuky.

Otázka v testu. Otázky mohou mít několik různých forem (výběr z možností, přesná odpověď, volná odpověď, označení části obrázku, atp. )

Testy jsou počítačem automaticky vyhodnocovány a žák se ihned dozví svůj výsledek jak ve formě známky, tak vyhodnocení úspěšnosti v procentech. Na druhé straně vyučující získá přehlednou informaci o tom, kteří žáci si test vypracovali, jaká byla jejich úspěšnost a jaký čas testu věnovali.

 

Ukázka přehledu vyplněných testů, který má v učitelské sekci k dispozici vyučující. (Klikněte pro zvětšení)

Řešené příklady

Řešené příklady pomáhají žákům pochopit postupy řešení jednotlivých matematických a fyzikálních úloh.

 Řešený příklad z fyziky. (Klikněte pro zvětšení)
 

Webové fórum

Žákům je dále k dispozici webové fórum. Fórum slouží jak k řešení technických problémů při používání portálu Mafýk, tak ke konzultacím žáků s vyučujícími ohledně konkrétní látky.

Fyzikální animace

Součástí portálu je i soubor stovky interaktivních animací, které žákům pomáhají pochopit základní principy a zákonitosti fyzikálních jevů.

Rozsah animací pokrývá tento rozsah učiva:

 • Druhy pohybů
 • Jaderná fyzika
 • Termika
 • Elektrostatika
 • Mechanická energie a práce
 • Mechanika tekutin
 • Newtonovy zákony
 • Elektrické napětí a el. proud
 • Optika
 • Archimédův zákon
 • Převody jednotek
 • Mechanika
 • Elektromagnetismus
 • Vlastnosti látek

 

Ukázky fyzikálních animací


 

 

 

 

 

 

Investice do rozvoje vzdělávání. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu ČR (15%).

© 2009 ZŠ Židlochovice, © 1998-2009 COVER MEDIA. Správa obsahu ACTUANA CMS. E-learning řešení LearnIS LMS.